Huisregels

 • Hygiëne en ethiek staan bij MISMI hoog aangeschreven. Ik verwacht dan ook van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

 • Persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 • Om er zeker van te zijn dat jij geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een kort anamnese/intake gesprek worden afgenomen.

 • Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist, dan kan ik je vragen met hem/haar te overleggen of er tijdens de behandelperiode gemasseerd mag worden.

 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelende arts toestemming geeft.

 • Als je medicijnen gebruikt is het belangrijk om dit door te geven. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling noodzakelijk.

 • MISMI is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

 • Wanneer je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen worden dan dien je dit 24 uur van te voren af te melden. Bij te laat afmelden wordt de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

 • Betaling kan alleen contant en zo gepast mogelijk.

 • Behandeling op afspraak.

Boek nu